AYRIMCILIĞIN ZİHİNSEL ARKA PLANIAyrımcılığın her şekilde bu kadar içimize yerleştiği, attığımız adımdan her türlü sosyal ilişkimize, alışverişlerimize kadar belirteci olduğu bir iklimde bizde taktık bu konuya bu aralar biraz…

   Ayrımcılık, bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir. Önyargılar ve do­layısıyla ayrımcılık, bir gruba ya da grup üyelerine yönelik olumsuz düşünce­lerin yanı sıra hoşlanmama, hor görme, kaçınma ve nefret etmeye kadar uza­nan olumsuz duyguları içeren tutumlara da yol açarlar.

Bir cevap yazın

Related Post