Sultan II. Abdülhamid Devrinde Bir Muhalif…
II. Abdülhamit döneminde bir muhalif olarak eserlerini kaleme alan Ahmed Saib’in bu eserinde meşrutiyetin ilanına giden süreci göreceksiniz… II. Abdülhamid’e ve yönetimine muhalif olan, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemi yazar ve tarihçilerinden Ahmed Saib (1860-1918) Bey’in yazmış olduğu bu eser altı aylık bir dönemi adeta resmetmektedir. 

 

Sultan II. Abdülhamid Devrinde Bir Muhalif: Ahmed Saib ve Eseri Sultan Abdülhamid ve Saltanatının İlk Yılları

Ahmed Saib Efendi, Sultan II. Abdülhamid’e olan muhalefetini Mısır’dan yaptığı yayınlarla dile getirmeye çalışmakta ve eserlerinde devletin içinde bulunduğu durumun yanı sıra Sultan II. Abdülhamid’e olan hislerini okuyucuları ile paylaşmaktadır….

Sultan II. Abdülhamid, çok kritik bir dönemde tahta çıkmış ve otuz üç yıl süren saltanatında devletin ayakta kalmasını temin edebilmiştir. Abdülhamid’in kendisiyle özdeşleşen istibdat yönetiminin karşısında yer alan Ahmed Saib Efendi eserinde bu durumu eleştirmekte ve bize dönemle ilgili bilgiler vermektedir…

Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin Almanya ile yakınlaşmasının yanında Ruslarla mücadele ve Balkanların tamamen elimizden çıkması ve yaşanmasının yanında Meşrutiyet gibi çok önemli bir süreç de siyasi hayatımıza girecektir. Sultan II. Abdülhamid Han hassas dengeler ve itidal adamıydı, onun inanışına göre sadece Türklerin değil diğer ulusların da fütuhat devri bitmiştir. Gerçek imparatorluklar hızlı sona doğru gidiyordu. Rusya’nın ve daha gelişmiş düzeyde olan Avusturya ve Macaristan’ın durumları bunun en güzel örnekleridir…

Bir cevap yazın

Related Post