Kitaplar tekrar raflarda…
Yeni Kıtaya Osmanlı Göçleri, Cumhuriyet Dönemi Kültürel ve Sosyal Gelişmemizin Mihenk Taşı Halkevleri (1932-1951), Osmanlı Teşkilat Yapısı İçerisinde Çorum Sancağı ve XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Şehri Antakya

Kitaplarım Platanus yayınlarından çıktı… Bu kasvetli günlerde alınacak en güzel haberlerden…


Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda içine düştüğü buhranı aşamayan, bunalan, insanların umutlarına ışık tutan, yeni bir dünya idi Amerika kıtası. Ellerinde ne var, ne yoksa satan insanların umut tacirlerinin elinde düştükleri görüntü idi yaşadıkları aslında. Misyonerlerin Osmanlı topraklarında yaptıkları ,ve devamında başlanan o çok zor yolculuk ardından insanca »yaşamın çok> ötesinde para kazanmak için girişilen mücadele. Araştırma’da Osmanlı ve ABD arşivlerinde bulunan elçilik yazışmaları, Amerika Birleşik Devletleri’nin Nüfus Sayımı kayıtları, Harward Üniversitesinin Houghton Kütüphanesinde aslı ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde de bir kopyası bulunan, bir zamanlar Türkiye’de geniş bir faaliyet sahasına sahip plan Amerikan Board misyonerlerine ait belgeler, Çalışmamız Yenidünya’da hevesi kurulan umutları ifadeye çalışmakta. İnsanların bu göçe itilmelerinin nedenlerini, yolarda yaşadıklarını, devletin bunu engelleyebilmek adına hayata geçirmeye çalıştığı kuralları ve yerleştikleri bölgelerde oluşturdukları değerleri elde ettiğimiz belgelerin ışığında ifade etmeye özen gösterdik.

Bir cevap yazın

Related Post