PARİS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ – V

7-8 Şubat 202’de Paris’te düzenlenene V. Sosyal Bilimler kongresinde iki tebliğ sundum.