Düzce’de Muhacirlerin İskanı ve Karşılaşılan Problemler
Sekizinci Kitabımız yayınlandı…

Kent tarihi yazılırken kentin coğrafyası, iktisadi durumu, siyasal durumu, kültürel kimliği, toplumsal yapısı ve kent devletlerde çok belirgin olan kentin tüzel kişiliği, ya da kentlilerin birlikte davranma yeteneğinin dikkatle ele alınması gerekir. Bu bağlamda devletin temel örgütlenme birimi olan kazaların ve bunların alt birimlerinin ekonomik ve sosyal özelliklerinin ortaya konması, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir kesiminin ekonomik ve sosyal yapısı hakkında önemli veriler ortaya koyacaktır. Özellikle kale, cami, imaret, han, hamam, mescit, mahalle ve pazaryerleri, ticaret ve iş hayatı, çeşitli sanat dalları bu ortak özelliklerin belli başlılarıdır. Bunlar içerisinde özellikle ekonomik yaşamla ilgili olanlar nerede ve hangi zamanda olursa olsun, yalnız mal ve eşya yığınlarının bir araya gelişinden ibaret bir madde dünyası olarak düşünülmemeli ve bütün bu yığınların altında ve gerisinde kendine özgü tavır ve davranışları ile insan gerçeği olduğu unutulmamalıdır.

Çalışmamızda Düzce Kazasına dair salnamelerde yer alan bilgileri derledikten sonra asıl kaygımız olan Düzce’ye yapılan göçler ve bölgeye yerleştirilmiş muhacirlere dair bilgileri Osmanlı Arşiv vesikaları ışında aktarmaya çabalayacağız.

Related Post