Yazılar

 • 1. Uluslararası Taşkent Konferansı
  10-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Özbekistan- Taşkent’te düzenlenen konferansa, GREEK CYPRIOTS’ STATUS IN THE MORA REVOLT ve MONEY FOUNDATIONS IN CYPRUS başlıklı iki tebliğ ile katılım sağladık… https://www.scienceuzbekistan.org/tashkent
 • Latin American Scientific Research Conferences
  5-7 Nisan 2022 tarihleri arasında Colombia- Bogota’da düzenlenen II. Uluslararası Latin Amerika Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansında TURKISH FOLKS ve CONTRARY MIGRATIONS IN THE OTTOMAN STATE başlıklarını taşıyan iki tebliğimizi […]
 • Düzce’de Muhacirlerin İskanı ve Karşılaşılan Problemler
  Sekizinci Kitabımız yayınlandı… Kent tarihi yazılırken kentin coğrafyası, iktisadi durumu, siyasal durumu, kültürel kimliği, toplumsal yapısı ve kent devletlerde çok belirgin olan kentin tüzel kişiliği, ya da kentlilerin birlikte davranma yeteneğinin […]
 • Mustafa Kemal Atatürk’ü Anlamak
  Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak aslında hiç zor değildir. Devletimizin kurucusunun bedenen aramızdan ayrılmış olması anlamından öteye gitmeyecek bu hali kabullenmek, fikirlerini öğrenerek hayatımıza tatbik edebilmek ve o ışığın peşinde yürüyebilmek… […]
 • Milli Egemenlik
  Milli Mücadelenin hazırlık safhasında bağımsızlık arzusuyla ilk bir araya gelinen yer olan Amasya’da kabul edilen genelgede; Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikede olduğu, İstanbul Hükümetinin üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getiremediği […]
 • Cumhuriyet’in Sosyal Kazanımları
  Dünya tarihi göz önünde bulundurulduğunda Cumhuriyetimizin genç olduğu savunulabilir. Hele hele İkinci Dünya Savaşı sonrası çok partili sistemle birlikte ele aldığımızda bu yargımız kesinlik kazanır. Genç Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923’te […]